มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการพัฒนาผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อความเป็นวิทยาเขตแห่งศีลธรรมและดิจิทัลและสัมมนาทัศน์

๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อความเป็นวิทยาเขตแห่งศีลธรรมและดิจิทัลและสัมมนาทัศน์ ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา @kku มหาวิทยาลัยขอนแก่น..

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว