มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการจริยธรรมสัญจร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ๕๘ ครั้งที่ ๗ ที่โรงเรียนฟ้าแดดสงยางวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ­ุ์ ได้จัดโครงการจริยธรรมสัญจรฯ ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗ ที่โรงเรียนฟ้าแดดสงยางวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว