มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการจริยธรรมสัญจร สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ๕๘ ครั้งที่ ๖ ที่โรงเรียนนามนพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจริยธรรมสัญจรฯ ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ ที่โรงเรียนนามนพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว