มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว