มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร.วศ.ก. ร่วมสนับสนุนงานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 18 ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร,ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 18 ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
#ขอบคุณภาพถ่าย
#มหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล
#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว