มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร.วศ.ก. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพระเทพวิมลญาณ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว