มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร. วศ.ก. กราบถวายสักการะ สรงน้ำ ขอพร พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ มมร. วศ.ก. กราบถวายสักการะ สรงน้ำ ขอพร พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กราบถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยมและเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และร่วมสมทบสร้างพระมหาเจดีย์วัดละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว