มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
พระครูสุธีวรสาร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 15:00 น พระครูสุธีวรสาร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน และมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่นำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมวาทะศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอัรดับ 1 และแข่งขันทักษะกลอนสดได้รองชนะเลิศอัรดับ 1…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว